Psychosecafé: creativiteit & psychose

Op maandagavond 17 oktober 2022 vindt er weer een psychosecafé plaats in het Cultuurhuis in Heerlen, van 19.00 tot 21.00 uur.

Centraal staat het thema creativiteit en psychose.

Mensen van Fantastikè zullen op deze avond stilstaan bij wat het atelier Fantastikè inhoudt en bij wat creativiteit en kunst kunnen betekenen voor herstel van psychoses. Vervolgens zullen we samen actief met dit thema aan de slag gaan in de vorm van een workshop.

We verheugen ons erop om samen met jullie bij dit thema stil te staan!

Deelname is gratis. In verband met de materialen van de workshop is het fijn als u zich even aanmeldt. Dit kan via een e-mailtje aan bureauherstel@mondriaan.eu.

De organisatie is in handen van Mondriaan. Iedereen is welkom; op welke wijze u ook verbonden  bent met het thema psychose (mensen die zelf psychosegevoelig zijn, familieleden, hulpverleners, etcetera).