Donaties voor Fantastikè

De Stichting Boeken voor Mensen Maastricht en Rotary Maastricht Oost hebben aan Fantastike een donatie van € 2.000 toegekend.

Het gedoneerde bedrag van € 2.000 is bestemd om tentoonstellingskosten en een videopresentatie te financieren. 

Prachtig dat uit de opbrengst van boeken goede doelen gesteund worden. 

De boekenkelder heeft enorm veel boeken  te koop; ga eens kijken op zaterdagen 21 oktober,  4 november of 18 november. 
Adres Francois de Veyestraat 8 b, 6211 AB Maastricht.
Kijk ook eens op de website: www.boekenvoormensen.nl