Jubileumtentoonstelling ‘Vijverdalcollectie’ bij AZM-herstelzorg

Op 9 augustus 2018 vond, bij AZM-herstelzorg in de Pieterstraat in Maastricht, de opening plaats van de eerste jubileumtentoonstelling van de ‘Vijverdalcollectie’.
In een sfeervolle ambiance, met bewoners/cliënten van AZM-herstelzorg en diverse ‘Fantastikè’- leden werd stil gestaan bij het feit dat 25 jaar geleden is gestart met de collectie. Er werd een verkorte versie van een videofilm getoond over de creatieve therapie, met o.a. interviews door Bram Vermeulen.
Te bewonderen zijn een 70-tal werken uit onze ‘Vijverdalcollectie’, gemaakt in de creatieve therapie van Vijverdal (nu Mondriaan Maastricht).
In november volgt een ‘officiele’ jubileum expositie in Mondriaan-Maastricht; toch de bakermat van deze collectie.
Hieronder enkele indrukken van de expo: