Gift voor Fantastikè van deelopbrengst expositie Jos Römers

Afgelopen april ontvingen we voor Fantastike en Zinnebeelden een gift. 

Bij de expositie ‘Ik ben anders’ van Jos Römers, alias Yamavele – mochten bezoekers kunstwerken van Jos meenemen te ere aan hem.  Zo kregen de vele kunstwerken een goede nieuwe plek thuis bij mensen die Jos kenden. 

Bezoekers werd aangeboden een gift te schenken aan de twee stichtingen die zich richten op kunst van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Super bedankt aan familie Römers en alle donateurs.