Wat we doen

Atelierruimte faciliteren in samenwerking met SAM

De stichting biedt kunstenaars met een GGZ-heden of -verleden atelierruimte, in samenwerking met Stichting Ateliers Maastricht ofwel SAM. Onder de naam SAMSAM werken professionele kunstenaars van SAM en kunstenaars van Fantastikè onder één dak aan de Anjelierenstraat 40.
In de ateliers van Fantastikè is ruimte voor een twintigtal kunstenaars. Mensen die serieus bezig zijn met het ontwikkelen van hun eigen kunst. Kunst is een belangrijk middel en doel om gezond bezig te blijven. Het Fantastikè-atelier kan een opstap zijn naar het volledig zelfstandig werken in een eigen atelier.
Het atelier is zeven dagen per week beschikbaar voor de leden. Aanmelden kan via deze website of via een van de atelierleden.
Deelname wordt bekostigd door de atelierleden.
De kosten zijn 25 euro per maand, excl. eigen materialen en een bijdrage van 5 euro voor huishoudelijke zaken.
Jaarlijks worden 2 publieksactiviteiten georganiseerd door SAMSAM.

Het beheer van de historische collectie en het in bruikleen geven van deze werken.

Voor zowel de historische collectie als het werk van de huidige kunstenaars verzorgt Fantastikè publicaties, worden tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd. Meer informatie is te vinden onder het kopje Agenda en Activiteiten.