Kunsttour 2017

Vrijdag, aan de vooravond van Kunsttour 2017, mochten we een keur aan sponsoren en leden van de cie. van aanbeveling begroeten in ons onlangs betrokken SAMSAM-atelier aan de Anjelierenstraat 40 in Maastricht
We hebben een fantastisch gezellige, inspirerende en prettige avond gehad waarbij natuurlijk ook de meeste van onze atelierleden, Je merkte aan de hele sfeer dat dat het voor de gasten geen plichtpleging was maar serieuze interesse. Het zal ertoebijgedragen hebben dat we de 2 dagen vooraf de Kunsttour-expositie gereed gemaakt hadden; er was veel te zien en over te praten. Het hele Pinksterweekend waren onze ateliers opengesteld ihkv de Kunsttour, ( met de ateliers van de ‘art-sisters en Yvonne Wolfs) Deze dagen; zowel de ‘ontmoetingen’ op vrijdag, als de Kunsttour-dagen, mogen we als voorlopig hoogtepunt totnogtoe beschouwen.
De sportvrienden van John hebben ter plekke € 315,- sponsorgeld cash overhandigd hetgeen we met applaus in ontvangst hebben genomen.
Alle gasten en Fantastikè-leden, dankjewel.