Help mee en geef Fantastikè de sleutel van een nieuw atelier

Zo’n 3 jaar geleden zijn we de samenwerking aangegaan met Stichting Ateliers Maastricht en sindsdien hebben we een atelier gehad in het koetshuis van Villa Kanjel samen met SAM.

Anjelierstraat 40
Anjelierstraat 40, Maastricht

We gaan nu vanwege het succes en de vraag naar meer atelierplaatsen in juli 2016 het project onder de naam SAMSAM uitbreiden. Dus verhuizen we naar de Anjelierenstraat 40 in Mariaberg in Maastricht. Hier hopen we met SAM kunstenaars een levendig buurt-kunstcentrum op te bouwen.

In de Anjelierenstraat is ruimte voor 20 Fantastikè kunstenaars en 10 SAM kunstenaars die graag willen samenwerken met Fantastikè. Deze kunstenaars en ook Fantastikè betalen huur voor het gebouw. De huur wordt bepaald door de verhuurder Gemeente Maastricht.

Waar we eerst een gunstige gebruiksprijs hadden van Mondriaan in Villa Kanjel in het kader van leegstandsbeheer, is er nu een vaste huurovereenkomst voor 5 jaar in de maak. Dat betekent ook een hogere huur, daarbij komen dan energiekosten en beheerkosten. Sam is huurder en Fantastikè gebruikt 2 ateliers in dit verzamelgebouw.

Fantastikè werkt alleen met vrijwilligers en op basis van giften. De atelierleden gaan de huurkosten delen met elkaar voor zover hun budget dit toelaat. De atelierleden zijn allemaal mensen met GGZ heden of verleden en veelal aangewezen op een uitkering als gevolg van hun ziekte. Gemiddeld kunnen zij 50 € per maand missen voor hun atelierlidmaatschap; dit wordt dan besteed aan 25 € ateliergebruik, 5 € huishoudelijke kosten en 20 € materiaalkosten. Ondanks deze bijdrage van 25 € per maand van bij de start 10 deelnemers (straks na groei 20 deelnemers) is er een tekort in de begroting van de stichting Fantastikè.

Dus willen we graag een beroep doen op U.

U kunt ons helpen door :

  1. een atelierplaats per jaar te adopteren door de huurkosten hiervan voor uw rekening te nemen. Deze kosten zijn €330,- per jaar.
  2. een eenmalige gift te doen naar eigen goeddunken; eventueel een maandelijkse bijdrage…
  3. workshops door professionele kunstenaars te sponsoren; workshop is 3 uur les/ werk kosten: € 200,- per workshop.
  4. een bijdrage te leveren in natura aan inrichting, verhuizing, of in het geven van een gratis workshop
  5. of in overleg andere zaken of diensten waarmee u ons denkt te helpen.

Fantastikè is een ANBI stichting. We zijn graag bereid als tegenprestatie uw gift te publiceren, u uit te nodigen voor een atelierbezoek of u te verrassen met een kunstwerk uit ons atelier

Regiobank NL54 RBRB 0896738841


We bedanken de volgende gulle gevers voor hun bijdrage:

Bouw Formae
Hemels Vlees
Kaj Houben

Krauth Verhuizingen
Levanto
Levy Consult
Metis Notarissen Sittard

Mondriaan Services
‘Protomation’ Sittard-Geleen