Fantastikè heeft de ANBI status ontvangen

Vanaf 2014 heeft de stichting Fantastikè de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status ontvangen.

Dat betekent dat giften aan Fantastikè deels of geheel aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

U kunt Fantastikè steunen door een bijdrage te storten op

Regiobank NL54RBRB0896738841.

Fantastikè kan met deze giften de kosten voor exposities en het in standhouden van het atelier voor GGZ-kunstenaars bekostigen.

Terug naar nieuwsoverzicht