Donatie

De Stichting Boeken voor Mensen Maastricht en Rotary Maastricht Oost hebben een donatie toegekend aan Fantastike omdat ze ons project goed vinden en het exposeren ervan zinvol vinden. 

Het donatie bedrag bedraagt € 820.00. 

Fantastike is erg blij met deze bijdrage, want jaarlijks is er een bedrag aan giften nodig om de huur van onze ateliers aan de Anjelierenstraat te kunnen betalen. 

Stichting Boeken voor Mensen is interessant om eens te bezoeken, online of op hun locatie Francois de Veijestraat 9, 6221 AB Maastricht. Zij zamelen boeken in en verkopen deze. Met de opbrengsten worden sociale en culturele doelen gesteund. 
Zie ook www.boekenvoormensen.nl