Presentatie bij Rotary-Sittard

John Lambrechts

Op 18 oktober hebben 2 leden van Fantastikè een presentatie verzorgd voor de leden van Rotary-Sittard.

Jimmy Groen

Naast een verhaal over onze stichting en de collectie, onlangs overgedragen aan ‘Museum van de Geest’ in Haarlem, was er veel aandacht voor de lezing van atelier lid Jimmy Groen. Zijn persoonlijk verhaal en de map met teken- en schilderwerken kon rekenen op aandachtig publiek. Aan het einde werd zijn boek ‘hoe word ik Tim’, overhandigd aan de voorzitter van Rotary Sittard 

We mochten huiswaarts keren met een gift van €. 220,00 voor onze stichting Fantastikè, waarvoor hartelijk dank!