Sponsoren

Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt ondersteunen
NL54 RBRB 0896738841

Fantastikè werkt alleen met vrijwilligers en op basis van giften. De atelierleden gaan de huurkosten delen met elkaar voor zover hun budget dit toelaat. De atelierleden zijn allemaal mensen met GGZ heden of verleden en veelal aangewezen op een uitkering als gevolg van hun ziekte. Gemiddeld kunnen zij 50 € per maand missen voor hun atelierlidmaatschap; dit wordt dan besteed aan 25 € ateliergebruik, 5 € huishoudelijke kosten en 20 € materiaalkosten. Ondanks deze bijdrage van 25 € per maand van bij de start 10 deelnemers (straks na groei 20 deelnemers) is er een tekort in de begroting van de stichting Fantastikè.

Dus willen we graag een beroep doen op u.

U kunt ons helpen door :

  1. een atelierplaats per jaar te adopteren door de huurkosten hiervan voor uw rekening te nemen. Deze kosten zijn €330,- per jaar.
  2. een eenmalige gift te doen naar eigen goeddunken; eventueel een maandelijkse bijdrage…
  3. workshops door professionele kunstenaars te sponsoren; workshop is 3 uur les/ werk kosten: € 200,- per workshop.
  4. een bijdrage te leveren in natura aan inrichting, verhuizing, of in het geven van een gratis workshop
  5. of in overleg andere zaken of diensten waarmee u ons denkt te helpen.

Fantastikè is een ANBI stichting. We zijn graag bereid als tegenprestatie uw gift te publiceren, u uit te nodigen voor een atelierbezoek of u te verrassen met een kunstwerk uit ons atelier.
Anbi-verklaring

Regiobank: NL54 RBRB 0896738841


We bedanken de volgende gulle gevers voor hun bijdrage:

Bouw Formae
Hemels Vlees
Kaj Houben 

Krauth Verhuizingen
Levanto
Levy Consult
Metis Notarissen Sittard
Mondriaan Services
‘Protomation’ Sittard-Geleen
Stichting Ondersteuning GGZ-cliënten Zuid-Limburg