JubileumtenstoonstelLing vanaf 23 april in Heerlen!

Met deze expositie sluit ‘fantastikè’ haar 25-jarig jubileum af. Een mooie pluim op onze hoed is de uitgesproken waardering voor deze collectie vanuit het Outsiders Art Museum -gevestigd in de Hermitage Amsterdam- door Hans Looyen, directeur van OAM.

Aanvullende info mbt André Calis is, dat hij over een periode van jaren, regelmatig in behandeling was bij Mondriaan Heerlen. Hij is rond de jaarwisseling overleden. André was scheppend veelzijdig actief als schilder, dichter, liedjesschrijver en componist. Zijn deelname aan deze expositie is tevens een postuum eerbetoon aan zijn kunstenaarschap.